Turid Evang

.

Navn: Turid Evang
Adresse: Gistivegen 303, 2436 Våler
Telefon: 92282459
E-post: turid.evang@gmail.com
Facebook: Turid Evang
Instagram: Turid Evang
Hjemmeside: www.futurid.com

Turid Evang er Arkitekt, Billedkunstner og Forfatter. Hun har hele livet tegnet, malt og skrevet, i tillegg til yrket som arkitekt. I 2012 sluttet hun som arkitekt for å bli kunstner på heltid. Dessuten har hun også i løpet av de siste tre årene gitt ut tre bøker

Hun arbeider med mange forskjellige teknikker, og den siste er vist i to eksempler her. Det er digital grafikk. Utgangspunktet er foto av et eget maleri som er digitalt bearbeidet. Hun har også et utall av arbeider malt i akryl, collage, tegninger og grafikk.

Tema er som regel en indre stemning som tanker og fabuleringer. En sjelden gang kan det dukke opp noe figurativt, men aldri helt realistisk. Det er indre mangfold, grublerier og spørsmål hun vil utforske, og oppfordrer seeren til å fortsette på historien selv.