Kunstkommunen Våler

Våler er kunstkommunen i Norge. Kunstkommunen støtter kunstnernes i deres søken etter å kunne livnære seg av sin kunst og produksjon.

Våler ligger 160 km fra Oslo ved Finnskogen og Glomma..Eiendomspriser og leiepriser er svært gunstige sammenlignet med mer sentrale strøk som hovedstadsområdet. Kunstnere som bor her kan bruke langt mindre på livsopphold enn mulig i byer. De felset andre ting er også rimeligere, og ofte vel så bra. Folk i Våler ser hverandre på en helt annen måte enn i Oslo.

Kunstkommunen søker å kompensere for avstanden til markedene på flere måter, ved å støtte den lokale kunstforeningen, tilby gratis utstillingsplass, hjelpe til med kunstfestival årlig, Kunstcampen i Haslemoen leir foregår også i kunstkommunen.

Kunstnere vil få invitasjon til å komme å bo her en periode på et «artist in residence» program, typisk noen måneder, mot å vise sin produksjon på kunstfestivalen.

Det er mange punkter på listen over tiltak som kommunen vurderer for å kunne hjelpe til med å bygge videre på et godt og trivelig kunstmiljø her i Våler.

Når NRK Sommertoget passerte Solør og stoppet i Våler, valgte kommunen å vise sine kunstnere på stasjonen.Det var meget vellykket, og ga en nasjonal dekning som viste Våler fra sin beste side.